Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest we wszystkie dni powszednie po Mszach Świętych.

W innych godzinach również można załatwiać sprawy kancelaryjne, ale po wcześniejszym umówieniu godziny wizyty przez telefon: stacjonarny 29 717 46 32 lub komórkowy 575 222 982.

CHRZEST

Udzielany jest w naszej parafii w niedziele podczas Eucharystii o godzinie 11:00 oraz w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Eucharystii o godzinie 11:00.

Wcześniej należy zgłosić zamiar chrztu św. w kancelarii parafialnej, przedstawiając skrócony akt urodzenia dziecka, podać dane rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania ) oraz przedstawić zaświadczenie, że rodzice chrzestni są wierzący i praktykujący oraz, że mogą być dopuszczeni do tej godności (chrzestni z poza naszej parafii). Przed chrztem rodzice i chrzestni podpisują akt chrztu i oddają kartki od sakramentu pokuty.

BIERZMOWANIE

Do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież ze szkoły średniej, po odpowiednim przygotowaniu. W naszej parafii bierzmowanie odbywa się co dwa lata.
Przygotowanie polega na:
– systematycznym uczestnictwie w katechizacji;
– gorliwym uczestnictwie w niedzielnej i świątecznej Eucharystii;
– dawaniu świadectwa życia chrześcijańskiego;
– spowiedzi świętej w pierwsze piątki miesiąca;
– katechezie przyparafialnej;
– wykazaniu się odpowiednim poziomem wiedzy religijnej;
– uczestnictwie w przygotowaniu bezpośrednim (próby);
Świadkami bierzmowania winni być rodzice chrzestni, w razie przeszkody rodzice kandydata. On sam winien obrać sobie chrześcijańskiego patrona.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Uroczystości I Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w naszej parafii odbywają się w maju, po odpowiednim przygotowaniu dzieci i rodziców.
Przygotowanie polega na:
– systematycznej, całorocznej katechizacji;
– uczestnictwu w niedzielnej Eucharystii;
– uczestnictwu dzieci i rodziców w katechezie przyparafialnej;
– odpowiednim poziomie wiedzy religijnej.

SAKRAMENT CHORYCH

W naszej parafii sakrament chorych udzielany jest po zgłoszeniu takiej potrzeby:
a) w nagłych wypadkach, gdy chory przebywa w domu – odwiedziny ustalamy indywidualnie;
b) w tygodniu po zakończeniu rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament małżeństwa udzielany jest zwykle w sobotnie popołudnia.
Narzeczeni powinni zwracać się w tej sprawie do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, przedstawiając następujące dokumenty:
a) metrykę chrztu (nie starszą niż 3 miesiące) i bierzmowania;
b) dowód osobisty;
c) zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;
d) zaświadczenie z USC o braku przeszkód (ślub konkordatowy);
Kandydatów obowiązuje również uczestnictwo w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa poświadczone wpisami w indeksie dla narzeczonych. W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu. Zobowiązani są wtedy podać dane świadków ślubu (imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania), złożyć podpisy, przedstawić dokumenty o odbyciu spowiedzi przedślubnej, przedstawić zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych, zdać indeksy.

SAKRAMENT POKUTY

Do sakramentu pokuty można przystąpić w naszej parafii przed mszami świętymi oraz w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych.

POGRZEB KATOLICKI

Przed pogrzebem należy sporządzić akt zgonu w księdze zmarłych na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza i aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
Po pogrzebie, z ofiar złożonych na tacę, odprawiane są msze święte w intencji zmarłego, wypraszające mu duchową pomoc w drodze do życia wiecznego.