Grupy Parafialne

 1. Rada Duszpasterska.
 1. Rada Gospodarcza.
 1. Asysta Procesyjna.
 1. Koła Żywego Różańca.
 1. Liturgiczna Służba Ołtarza.
 1. Lektorzy.
 1. Ruch Światło – Życie (grupy młodzieżowe).
 1. Ruch Światło – Życie (kręgi rodzin).
 1. Skauci Europy, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (grupa młodzieżowa).
 1. Schola dziecięca.
 1. Muzyczny zespół młodzieżowy.
 1. Chór kościelny „HARFA”.